Hendelsen skjedde etter ferdigstillelse av boreoperasjon, i forbindelse med utstyrshåndtering ved uttrekking av stigerør.

En person ble skadet i hendelsen. Personen skal ha fått beina i klem mellom utstyr på boredekk (stigerør-spider og catwalk). Skadet person ble sendt til land med SAR-helikopter for medisinsk behandling.

Scarabeo 8 driftes av Saipem Norge AS, og var på oppdrag for AkerBP da hendelse skjedde.

Gransking

Vi ser alvorlig på det som har skjedd, og har besluttet å iverksette gransking. Et granskingslag med våre fagfolk starter arbeidet nå.

Hovedmålet med vår gransking er å finne årsakene til hendelsen og eventuelle lærepunkt, og å dele denne informasjonen med næringen.

I forbindelse med granskingen vil vi:

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • vurdere aktørens egen gransking
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på havtil.no.