Torsdag 15. februar 2024 ble vi varslet av Equinor om en kortslutning med påfølgende brann og røykutvikling i en substasjon for elektrisk kraftdistribusjon på Mongstad. 

Hele anlegget ble rutinemessig evakuert for ikke-driftskritisk personell, og prosessanlegget ble kjørt ned. 

Havtil har besluttet å iverksette gransking av denne hendelsen. Et granskingslag med våre fagfolk starter arbeidet nå.

I forbindelse med granskingen vil vi blant annet: 

  • klarlegge hendelsesforløpet og omfanget av hendelsen
  • vurdere faktiske og potensielle konsekvenser av hendelsen
  • vurdere direkte og bakenforliggende årsaker
  • identifisere avvik og forbedringspunkter relatert til regelverket
  • bruke nødvendige reaksjonsmidler for å korrigere eventuelle regelverksbrudd
  • vurdere Equinors egen læring og erfaringsoverføring fra tidligere hendelser
  • presentere resultatene av granskingen til offentligheten
  • bidra til erfaringsoverføring og læring for andre aktører i petroleumsnæringen.

Granskingen vil oppsummeres i en rapport som publiseres på havtil.no.