De fleste utbyggingene på norsk sokkel gjennomføres i henhold til plan for utbygging og drift (PUD), men enkelte prosjekt har imidlertid hatt utfordringer med overskridelser, både i kostnader og gjennomføringstid. Dette kan også påvirke helse, miljø og sikkerhet (HMS).

I tre omfattende utredninger har Ptil identifisert utfordringer og lærepunkt i tidligere utbygginger og gitt anbefalinger til forbedringstiltak for framtidige utbyggingsprosjekter.

Alle rapportene understreker at selskapenes arbeid i planlegging og gjennomføring av prosjekter har betydning for kvalitet, sikkerhet og arbeidsmiljø i det ferdige produktet.

Utredning av feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel (2019)

Utredningen gikk i dybden på og omfattet læring fra utbyggingsprosjektene Goliat, Aasta Hansteen og Ivar Aasen.

Prosjektene ble studert fra tidlig fase til oppstart og fulgte disse fra konseptvalg, gjennom engineering og bygging til oppstart av produksjon. Gode og dårlige erfaringer ble beskrevet.

Årsakene til utfordringer i gjennomføringsfasen av et prosjekt kan ofte spores tilbake til planleggingsfasen før prosjektbeslutning.

LesUtredning av feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel (2019)

Indikatorer på HMS-utfordringer i utbyggingsprosjekter (2022)

Studien undersøkte om det var mulig å finne indikatorer som kan brukes til å identifisere HMS-utfordringer som kan ha betydning for sikker oppstart og drift, allerede i planleggingsfasen fram mot plan for utbygging og drift (PUD).

Studien presenterte en rekke ulike indikatorer som kan være med på å karakterisere utbyggingsprosjekter.

Indikatorene ble valgt for å kunne peke ut områder innen et prosjekt som krever ekstra oppfølging, eller som framstår som krevende.

Les: HMS-utfordringer i utbyggingsprosjekter (2022)

Indikatorer på HMS-utfordringer for sikker oppstart og drift av utbyggingsprosjekter (2023)

Studie med fokus på om styring og oppfølging av utbyggingsprosjekter i gjennomføringsfasen kan gjøres mer målrettet for å redusere risiko og forebygge ulykker, under oppstart og i driftsfasen, ved å bruke indikatorer, sjekkpunkter og referansedata.

Rapporten viser også til læringspunkter, erfaringer og god praksis fra industrien.

Les: HMS-utfordringer for sikker oppstart og drift av utbyggingsprosjekter (2023)