Lovendringene ble vedtatt i statsråd 19. juni 2020, og er gjeldende fra 1. juli 2020.

Petroleumstilsynet kan nå også føre tilsyn med

  • vilkårene for innleie fra bemanningsforetak i arbeidsmiljøloven
  • kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere i arbeidsmiljøloven
  • at innleier gir bemanningsforetaket opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i arbeidsmiljøloven

Vi viser til informasjon på Arbeidstilsynets hjemmeside: Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med innleie i arbeidslivet