Vi snakker om Sikkerhetsforum, kort og godt den viktigste trepartsarenaen i Norges viktigste næring. Den ble skapt for å finne sammen i uenighet.

For 20 år siden var partsklimaet vanskelig. Oppfatningene spriket i mange retninger. Arbeidstakere og arbeidsgivere hadde svært ulike bilder av hvordan og hvor trygt det var å jobbe offshore i Norge. Myndighetene sto i midten og ble ikke særlig klokere av at bildene ble malt med så forskjellige farger og bredde på penselen.

På kokepunktet

Hvilken risiko utsatte man seg for ved å jobbe i olja? Hvilken status hadde sikkerhet og arbeidsmiljø når budsjettene ble lagt? Hvordan skulle man forstå sikkerhet og jobbe for å forbedre den?

Temperaturen mellom partene kunne være på kokepunktet, og det fantes ikke et egnet sted for å kjøle seg ned og diskutere saklig med de man var uenig med.

Men dette var før kloke hoder tenkte, snakket sammen og gjorde tankegodset om til handling. Resultatet var opprettelse av årets jubilant, i 2000.

Et godt hjem

Sikkerhetsforum ledes av direktøren i Ptil, som siden 2013 har hett Anne Myhrvold. Hun har et sterkt og engasjert eierskap til møteplassen.

- Det er viktig å ha en etablert arena med jevnlige møter. Rundt bordet i Sikkerhetsforum hører vi lyden av det viktigste som rører seg i næringen. De sentrale sikkerhetssakene tas opp her, sier hun.

Det at alle de store aktørene er representert, betyr også at synspunkter og konklusjoner fra møtene spres i vide sirkler. God informasjonsflyt er grunnleggende for et levende engasjement blant og mellom partene.

- Et velfungerende partssamarbeid er også grunnleggende for at den norske modellen skal fungere, understreker hun.

Myhrvold er opptatt av takhøyde.

- Vi skal ha klima for frie, åpne diskusjoner når partene samles i Sikkerhetsforum. Dette er noe alle medlemmene ønsker, og tilbakemeldingene tyder på at møteplassen oppleves som nettopp det; et sted med romslighet for ærlige ytringer.

- Det er bra, fastslår Ptil-direktøren.

Med andre ord: Debatten fra århundreskiftet er ennå sprell levende, men føres nå i rammene av et trygt og godt hjem.

Eier av RNNP

RNNP, verktøyet som måler risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet, er også et ektefødt barn av uenighetene på slutten av 1990-tallet. Man spurte seg den gang: Er det faktisk mulig å måle risiko og utviklingen av risiko? 

Svaret viste seg å være ja. Etter at nye, kloke hoder hadde tenkt, klarte man å utvikle en metode for årlige målinger som alle nikket til. RNNP har fremdeles en ubestridt status. Både selve verktøyet og resultatene det viser, støttes av alle parter. Det jobbes også med videreutvikling.

RNNP eies av Sikkerhetsforum, og omsluttes dermed av folk med ulike roller og ståsteder i bransjen.

- RNNP er et viktig sameie. Det at vi har et felles bilde av risikonivået, gir et felles grunnlag for å diskutere hvilke tiltak som bidrar til forbedring av sikkerhet og arbeidsmiljø, understreker Ptil-direktøren.

Øyenbryn heves

Ånden i Sikkerhetsforum svever også over den årlige konferansen, som er åpen for publikum. Sikkerhetsforums årskonferanse er sannsynligvis den eneste i Norge som arrangeres i fellesskap av ulike parter i arbeidslivet.

Målet med konferansen er å debattere tema som kan bidra til å redusere storulykkerisiko og bedre arbeidsmiljøet i bransjen.

Med mange sprikende synspunkter blir det gjerne høy temperatur fra scene og sal når årskonferansen går av stabelen. Deltakere som ikke kjenner formen fra før, hever gjerne øyenbrynene og undrer seg: Er det virkelig lov å ytre seg så direkte og filterløst i full åpenhet? 

Men det er nettopp det det er. Akkurat som i Sikkerhetsforum.

Årskonferanse 3. september

2020-utgaven av Sikkerhetsforums årskonferanse ble i første omgang rammet av koronaens krumspring. Vårens konferanse er nå flyttet til 3. september og kan derfor arrangeres med publikum i salen - på en smittefaglig sikker måte. Denne gang på Gaffel & Karaffel i Stavanger sentrum.

Programmet er en voksen ungdom verdig. På talerstolen står en rekke spenstige og spennende foredragsholdere med interessante synspunkter og tema på blokken.

De har også sine meningers mot. Akkurat som Sikkerhetsforum.