Blant andre saker på agendaen var:

  • Fremtidige arbeidsprosesser
  • Digitaliseringsrapporten
  • Dronehendelser
  • RNNP-AU

Se vedlagt møtereferat.