Blant andre saker på agendaen var:

  • Arbeidsmiljø, fatigue og korona. Hva gjør partene?
  • Håndtering av boreslam
  • RNNP
  • Styring av psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
  • Hendelser og granskinger

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.