Blant andre saker på agendaen var:

  • RNNP - storulykker
  • Risikostyring
  • Boring og benzen
  • Forbedringer i arbeidsmiljøet

Se vedlagt møtereferat og presentasjoner under.