Blant andre saker på agendaen var:

  • Evaluering av sikkerhetsforums arbeid
  • Presentasjon av RNNP-AU rapport
  • Sikkerhetsforums årskonferanse

Se vedlagt møtereferat.