Sikkerhetsforum ble godt mottatt av toppledelsen både på Mærsk Treningssenter i Svendborg og på Statoils landanlegg i Kalundborg. Faglig sett var turen meget interessant.

Mærsk treningssenter, Svendborg

Det finnes ikke noe tilsvarende senter som Mærsks treningssenter i Norge. Måten det trenes på, med skreddersydd programvare og virkelighetsnære case, med simulatorer, ulike lag ogsselskap i kommende arbeidsprosesser og med innlagte utfordringer er imponerende. Slike treningssentre er fremtidens kompetansehevingsverktøy for å forebygge storulykker.

Hvorfor har vi ikke et tilsvarende senter i Norge? En interessant forskjell mellom Norge og Danmark er at boreentreprenørene betaler for treningen i Danmark mens det er operatørselskapene som betaler i Norge. Norsk petroleumsvirksomhet har mye å lære av hvordan danskene driver sin kompetanseutvikling for forebygging av storulykker.

Statoils anlegg i Kalundborg

Statoils anlegg på Kalundborg ligger midt i en landsby, og drives i samsvar med moderne forebyggende prinsipper og med storulykkeperspektivet som en forutsetning for aktivitet. De primære driverne for utviklingen av anlegget kan sies å være knyttet til markedsforhold og nye miljøkrav. Sikkerhetskravene er en forutsetning. Slik er det også i Norge.