Blant andre saker på agendaen var:

  • Bransjeprogram IA-Leverandørindustrien
  • Ptils brukerundersøkelse
  • Pågående arbeid i Regelverksforum

Se vedlagt referat under.