Blant sakene på agendaen var

  • Ny definisjon av arbeidsmiljø
  • Psykososialt arbeidsmiljø 
  • Årskonferansen 2017

Se vedlagt møtereferat under.