I forbindelse med utbruddet av Covid 19 i mars 2020 innførte selskapene i petroleumsvirksomheten strenge tiltak for å beskytte de ansattes helse og redusere sannsynlighet for nedstenging av produksjon.

Sikkerhetsforum opprettet i mars en partssammensatt gruppe for å samle informasjon og bidra til å formidle kunnskap om hvordan utmattelse (fatigue) kan håndteres i forbindelse med utvidede arbeidsperioder offshore og på landanlegg, med endret eksponeringsmønster og arbeidsbelastning for personell.

Notatet "Når det blir for mye"- arbeid med forebygging og håndtering av utmattelse/ fatigue hos ansatte i petroleumsnæringen som følge av Covid-19 epidemien" beskriver faglige problemstillinger vedrørende utmattelse og foreslår mulige tiltak for bedre styring av risiko.

Hva er utmattelse?

Utmattelse (fatigue) er et velkjent fenomen hos skiftarbeidere og defineres som en reduksjon i fysisk og/eller mental kapasitet som et resultat av søvnmangel og eller fysisk, mental eller emosjonell anstrengelse. Utmattelse kan utvikles etter gjentatt eksponering for arbeidsmiljøfaktorer som er belastende fysisk og/eller mentalt, og kan resultere i helsefare og økt sikkerhetsrisiko.