Det vart også gjennomført ein workshop knytt til regelverk for fornybar energiproduksjon til havs, der utkast til særbehandling etter arbeidsmiljølova for verneombodsordning, arbeidsmiljøutval og arbeidstid i fornybar energiproduksjon til havs vart presentert og diskutert.