NVE informerte om sin myndighetsrolle knyttet til vindkraft på land og til havs, om systemansvarliges rolle og om kraftforsyningens beredskapsorganisasjon.

Det ordinære møtet som vanligvis avvikles i mars, ble utsatt til april grunnet sykdom.