Det ble også gjennomført en workshop knyttet til regelverk for fornybar energiproduksjon til havs, hvor utkast til særbehandling etter arbeidsmiljøloven for verneombudsordning, arbeidsmiljøutvalg og arbeidstid i fornybar energiproduksjon til havs ble presentert og diskutert.