Partene hadde på forhånd fått oversendt et utkast til bestemmelser som gjaldt henholdsvis tekniske og operasjonelle krav.

Ptil presenterte utkastet og bakgrunnen for dette. Partene kom med avklarende spørsmål og nyttige innspill som tas med i det videre arbeidet.