Tilsynet ble gjennomført i perioden 3. til 12. april 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å påse at PUN etterlever myndighetskrav, og egne interne krav, med hensyn til planlegging av gjennomføring av HPHT (høyt trykk, høy temperatur) leteboringsoperasjoner. Vi ønsket å dokumentere at PUN følger opp risiko i planleggingsfasen, slik at denne blir tilstrekkelig identifisert, dokumentert og kommunisert til gjennomførende offshoreorganisasjon.

Resultat

Vi identifiserte ingen avvik under tilsynet, men pekte på to forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

  • konkretisering av egne interne krav i eget styringssystemet.
  • dokumentasjon av operasjonelle beslutningskriterier.

Hva skjer videre?

Vi har bedt PGNIG innen 24. juni 2024 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.