Tilsynet ble gjennomført 7. og 8. desember 2023.

Bakgrunn

Forskriftsmessig sikring av brønner i forbindelse med permanent plugging har vært en prioritert oppgave for Havtil (tidligere Petroleumstilsynet) over flere år.

Det foregår omfattende aktivitet innen slissegjenvinning på modne felt, gjerne fra gamle brønner som ble boret og ferdigstilt under andre rammebetingelser enn de vi har i dag.

Dersom hydrokarbonførende soner med trykk som overstiger formasjonsstyrke i overlagringen ikke blir plugget forskriftsmessig tilbake i forbindelse med slissegjenvinning, vil dette medføre en svekket barrierer selv etter at hovedløpet er permanent plugget og forlatt.

Det er derfor viktig at aktiviteten planlegges og gjennomføres slik at kravene til sikring av brønner i uoverskuelig fremtid ivaretas.

Mål

Tilsynsaktiviteten hadde som mål å verifisere om Equinor sikrer at opprinnelige brønnløp, som blir forlatt i forkant av en slissegjenvinningsoperasjon, oppfyller forskriftskrav.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.