Tilsynet ble gjennomført i tidsrommet 19. til 21. mars 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinor etterlever regelverkskrav som er relevant for brønnintegritet i driftsfase på Njord A. Dette gjelderblant annet  krav til styringssystem, sikring av brønner, registrering og oppfølging av avvik og bruk av risikoanalyser ved barrieresvekkelser.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik under tilsynet knyttet til manglende dokumentasjon på ivaretagelse av brønnintegritet mens brønn var midlertidig forlatt.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 18. mai 2024 å redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert.