Tilsynet ble gjennomført 8. mai 2024.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets styring av løfteoperasjoner knyttet til boreaktiviteter samsvarte med krav i regelverket.

Resultat 

Det ble ikke identifisert noen avvik i dette tilsynet.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • trening og øvelse i bruk av personellkurv i boreområdet
  • tilstandskontroll av BOP-kran.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Archer AS innen 1. august 2024 gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.