Tilsynet ble gjennomført fra 14. til 21. februar 2024.

Bakgrunn

Bakgrunnen for tilsynet er vår saksbehandling, og prosjektoppfølging, i etterkant av plan for utbygning av Valhall PWP (produksjons- og brønnhodeplattform) og Fenris (PUD).

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Aker BP ivaretar krav i HMS regelverket og egne krav mot leverandører for fabrikasjon og sammenstilling av rørledning til Valhall PWP og Fenris prosjekt. Vi fulgte opp hvordan Aker BP utfører sin påseplikt mot leverandør.

Resultat

Vi identifisert ingen avvik eller forbedringspunkt under tilsynet.