Tilsynet ble gjennomført 27. og 28. mars 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å se til at Northern Lights, sammen med teknisk tjenesteyter Equinor, ivaretar sitt operatøransvar, følger opp aktivitetene og styrer etter både myndighetskrav og egne krav til helse, miljø og sikkerhet.

Resultat

Tilsynet identifisert ingen avvik eller forbedringspunkt.