Tilsynet ble gjennomført den 20. september 2023.

Mål

Hovedmålet for tilsynet var å verifisere hvordan Halliburton etablerer krav, og sikrer brønnkontrollkompetanse, i henhold til regelverket.

Resultater

Tilsynet identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkter.