Tilsynet ble gjennomført 8. og 9. mai 2023.

Mål

Målet med revisjonen var å føre tilsyn med og verifisere at selskapet har etablert systemer for å ivareta integriteten på betongkonstruksjonene på Statfjord A, inkludert tilstandskontroll og reparasjoner, slik at sannsynligheten for feil, fare og ulykkessituasjon blir redusert.

Resultat

Det ble ikke identifisert noen avvik i dette tilsynet.

Vi identifiserte tre forbedringspunkter under tilsynet. Disse gjaldt:

  • Bedre oppfølging av konstruksjoners tilstand og behov for vedlikehold
  • Bedre rutiner for vektoppfølging
  • Bedre oppfølging av ivaretakelse av konstruksjoner

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 14. juli 2023.