Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. oktober til 21. november 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere selskapets prosess med kategorisering av brønnintegritet for brønner i drift. Vurderinger av ytelsen til brønnbarriereelementer var et sentralt tema i tilsynet.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter under tilsynet.