Tilsynet ble gjennomført i perioden 15. november 2022 – 12. januar 2023.

Mål

Målet med tilsynet var å undersøke hvordan Equinor sikrer kravene til teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø, brannisolering, håndtering av korrosjon under isolasjon (KUI), og innsamling av naturdata.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:

  • Kjemisk arbeidsmiljø
  • Støy
  • Krav til informasjon på trekkelapper
  • Innsamling av naturdata
  • Midlertidig isolasjon

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble identifisert. Svarfrist er satt til 28. februar 2023.