Tilsynet ble gjennomført i perioden 10. - 28. oktober 2022.

Mål

Målet med aktiviteten var å føre tilsyn med at Equinors eget styringssystem er i henhold til regelverkets krav med tanke på å avdekke svikt eller svekkelser i tekniske og operasjonelle barrierer slik at Equinor ivaretar et forsvarlig helse-, miljø- og sikkerhetsnivå.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til: 

  • Barrierestyring
  • Brannbeskyttelse

Videre ble det identifisert tre forbedringspunkter knyttet til:

  • Barrierestyring i Breidablikk-prosjektet
  • Forbedring av TTS-prosessen
  • Operasjonelle og organisatoriske barriereelementer

Hva skjer videre?

Vi har bedt Eqinor innen 15. februar 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert samt gi oss en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.