Tilsynet ble gjennomført 22. november 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å få en oversikt over EPN sin integritetsstyring med og oppfølging av stålfeltrørledninger, stålstigerør og kontrollkabler. Vi ville se til hvordan EPN følger opp integriteten for systemene og se til at Equinor ivaretar en helhetlig tilnærming til sikker drift i henhold til egne krav og HMS-regelverkets krav.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter.