Tilsynet ble gjennomført 24. og 25. november 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å undersøke Equinor sin egen oppfølging av drift, vedlikehold og sikring av integritet for fleksible rør. Og at det er en overordnet tilnærming til sikker drift av disse og som er i henhold til egne krav og regelverket.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik eller forbedringspunkter under tilsynet.