Tilsynet ble gjennomført i perioden 23. og 24. mai 2023. 

Mål 

Målet med tilsynsaktiviteten var å følge opp om DNO, med sine underentreprenører, etterlever regelverkskrav knyttet til planlegging og risikovurdering av HPHT boreoperasjoner i henhold til egne krav, og krav i regelverket  

Resultat 

Vi identifiserte ingen avvik under tilsynet.  

Videre identifiserte vi ett forbedringspunkter knyttet til krav til brønnkontrollkompetanse for enkelte underleverandører. 

Hva skjer videre? 

Vi har bedt DNO innen 21. august 2023 gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.