Tilsynet ble gjennomført 10. og 11. mai 2023.  

Mål  

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets oppfølging av hendelser samsvarte med krav i regelverk.  

Resultat  

Vi identifiserte ingen avvik eller forbedringspunkter under tilsynet.