Tilsynet ble gjennomført i perioden 13.9 til 22.9.2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at styring av arbeidsmiljørisiko for personellgruppen SV mekanisk var i samsvarer med krav i regelverket.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Analyse av arbeidsmiljøet
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Opplæring og informasjon

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt ConocoPhillips innen 20. januar 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.