Tilsynet ble gjennomført i perioden 8.11.- 14.12.2022

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets prosesser knyttet til avviksbehandling er etablert og fungerer etter hensikten, og er i henhold til selskapets egne krav og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Evaluering av effekt av tiltak
  • Arbeidstakermedvirkning i selskapets prosesser for avviksbehandling

Det ble ikke identifisert forbedringspunkter.

Hva skjer videre?

Vi har bedt ConocoPhillips innen 31. januar 2023 redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert.