Tilsynet ble gjennomført fra 31. januar til 3. februar 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Transoceans styring av marine systemer på Transocean Norge var i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Det ble identifisert to avvik og elleve forbedringspunkter.

Avvikene gjaldt:

 • Vann- og værtettbarrieren
 • Kontroll og indikering i ballastkontrollsystemet

Forbedringspunktene omfattet:

 • Spesialtilstander for operasjon
 • Prosedyre for håndtering av stabilitetshendelser
 • Fribordsplan
 • Manglende vedlikehold på vanntette skyvedører
 • Skader på værtette lukningsmidler
 • Misvisende indikering på ballastkontrollstasjon
 • Kontroll av ballastsystemet
 • Mangler ved barrierestyringen
 • Analog indikering i ballastsystemet
 • Manglende trening på nødoperering av ballastsystemet
 • Manglende vedlikehold av sikkerhetskritiske ballastkomponenter

Hva skjer nå?

Vi har bedt Transocean redegjøre for oss hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som er observert.