Tilsynet ble gjennomført 31. mai til 14. juni 2022. 

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets prosesser knyttet til avviksbehandling er etablert og fungerer etter hensikten, og er i henhold til selskapets egne krav og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert tre avvik knyttet til:

  • Evaluering av effekt av tiltak
  • Arbeidstakermedvirkning i selskapets system for avviksbehandling
  • Opplæring innen arbeidsmiljø

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til passiv brannbeskyttelse i maskinrom.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Transocean redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert. Vi har også bedt om en vurdering av forbedringspunktet som ble observert. Svarfrist er satt til 8. september 2022.