Tilsynet ble gjennomført i perioden 21. til 25. februar 2022. 

Mål 

Målet med tilsynet var å verifisere prosesser og systemer aktøren benytter, for å sikre oppfølgingen av industrielle IKT systemer, og hvordan dette blir gjennomført på enkeltsystemer. Videre ønsket vi å verifisere at det var samsvar mellom overordnede prosedyrer og oppfølgingen av systemene på innretningen.

Resultat

Tilsynet identifiserte avvik fra regelverket, samt ett forbedringspunkt. Beskrivelsen av disse forholdene er unntatt offentlighet, jf. offentleglova § 24, 3. ledd. og vises ikke i avvik. 

Hva skjer videre? 

Vi har bedt Odfjell redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss en vurdering av det forbedringspunktet som ble observert. Fristen for tilbakemelding er satt til 29. april 2022.