Tilsynet ble gjennomført fra 31. oktober til 3. november 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere Odfjell Drillings styring av stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer, dynamisk posisjonering og bølger i dekk var i henhold til relevante forskrifter.

Resultat

Tilsynet identifiserte tre avvik. Dette omfattet:

  • Mekanisk lukning på vanntette skyvedører
  • Feilmoder for ballastventiler
  • Manglende indikator.

Videre observerte vi to forhold som vi har kategorisert som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Uklarhet i stabilitetsinstruks
  • Vedlikehold

Hva skjer nå?

Vi har bedt Odfjell Drilling innen 23. desember 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av de forbedringspunktene som ble observert.