Tilsynet ble gjennomført 23. august 2022.

Mål

Målet med markedstilsyn er å føre tilsyn med produkter omfattet av harmonisert vareregelverk for å påse at det er bare produkter som oppfyller gjeldende regelverk som omsettes i det indre EU/EØS markedet. 

Resultat

Tilsynet identifiserte fire avvik knyttet til:

  • Informasjon i bruksanvisning
  • Bruk av norsk språk i bruksanvisning
  • Sikkerhetsinformasjon
  • Samsvarserklæring

Videre observerte vi ett forbedringspunkt knyttet til grunnleggende parametere.

Hva skjer nå?

Vi har bedt IKM Instrutek AS innen 5. desember 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av det forbedringspunktet som ble observert.