Tilsynet ble gjennomført i perioden 14. og 15. juni 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å få bekreftet at Gassco, sammen med TSP (Shell) har etablert en beredskap mot storulykker som er i henhold til kravene i forskriftene. Videre at funn fra forrige beredskapstilsyn er blitt fulgt opp.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik.

Det ble identifisert to forbedringspunkter knyttet til:

  • Radiokommunikasjon i brannmannshjelmene
  • Opptelling av personell i forbindelse med evakuering av Nyhamna

Hva skjer videre?

Vi har bedt Gassco om en vurdering av de forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 30. september 2022.