Tilsynet ble gjennomført den 20. april 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å få en oversikt over teknisk tilstand og integriteten til rørledningssystemene, og at driften er i tråd med kravene i HMS-forskrifter.

Resultat

I tilsynet er det ikke identifisert avvik eller forbedringspunkt.