Tilsynet ble gjennomført i perioden 7. til 10. november 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor jobber med å redusere risiko for storulykke, med fokus på å hindre lekkasjer (loss of containment). Vi ville også følge opp hvordan selskapet håndterer integritets- og barrierestyring av korrosjon under isolasjon (KUI) og fleksible stigerør, samt samvirkning av bevegelser for flyter og stigerør på Troll B, og se til at driften er i henhold til interne krav og krav i forskrifter.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik under tilsynet.

Det ble identifisert to forbedringspunkter. Disse var knyttet til:

  • Vedlikeholdsoppfølging av nødavstengingsventiler for stigerør
  • Oppfølging av kravdokumenter

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor gi oss en vurdering av forbedringspunktene som ble observert. Svarfrist er satt til 15. januar 2023.