Tilsynet blei gjennomført 15. – 16. desember 2021. 

Mål

Målet med tilsynet var å følgje opp korleis Equinor jobbar med å sikre integritet for subsea og røyrinfrastruktur på Gullfaks og Tordis og korleis selskapet sikrar at drifta er i samsvar med krav i forskrifter og interne krav.

Resultat

Det blei identifisert to avvik knytt til:

  • Sikkerheitssystem for enkelte subseabrønnar på Gullfaks
  • Barrierar 

Vidare blei det identifisert to forbetringspunkt knytt til:

  • Arbeidsprogram for ROV-operasjonar
  • Røyrleidningssystem og tredjepartsaktivitet

Kva skjer no?

Vi har bedt Equinor innan 25. februar 2022 gjere greie for korleis avvika vil bli handtert, og gje oss si vurdering av dei forbetringspunkta som blei observert.