Tilsynet ble gjennomført fra 20. april til 29. april 2022, og omfattet verifikasjon på Gudrunfeltet.

Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at Equinors prosesser knyttet til avviksbehandling er etablert og fungerer etter hensikten, og er i henhold til selskapets egne krav og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble ikke identifisert avvik i dette tilsynet, men vi observerte ett forhold som vi har valgt å kategorisere som forbedringspunkt. Dette gjaldt:

  • Mangelfull passiv brannbeskyttelse

Hva skjer nå?

Vi har bedt Equinor innen 1. september 2022 gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.