Tilsynet blei gjennomført i perioden 4. – 5. oktober 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å sjå til at detaljprosjektering og fabrikasjon av undervassanlegg og røyrleidningar er i henhold til selskapet sine eigne krav og krav i regelverket. I tillegg følgde vi opp korleis selskapet utfører si påseplikt mot leverandørar.

Resultat

Det vart ikkje påvist avvik eller identifisert forbetringspunkt i dettet tilsynet.