Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at selskapets prosesser knyttet til avviksbehandling er etablert og fungerer etter hensikten, og er i henhold til selskapets egne krav og myndighetenes krav.

Resultat

Det ble identifisert to avvik knyttet til:

  • Involvering av vernetjenesten
  • Oppfølging av tiltak

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til bruk av prosedyre.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Aker BP innen 19. mai 2022 redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.