Tilsynet ble gjennomført i perioden 23. til 25. mai 2022.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp at design og oppfølging av barrierefunksjoner for overtrykkssikring av innløpsarrangement er gjennomført i henhold til regelverkets krav. 

Resultat

Det ble under tilsynet identifisert ett avvik knyttet til etablering av operasjonelle barrierer for overtrykkssikring.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til krav til lukketid for prosessikringsventil.

Hva skjer nå?

Vi har bedt Aker BP innen 15. august 2022 redegjøre for oss hvordan avviket vil bli håndtert, samt gi oss sin vurdering av forbedringspunktet som ble observert.