Tilsynet ble gjennomført i perioden 9. til 12. november 2020.

Mål

Målet med tilsynet var å føre tilsyn med hvordan selskapet etterlever regelverkskrav til elektriske anlegg og ved arbeid i og drift av elektriske anlegg. Vi ønsket også å følge opp hvordan rollen "ansvarshavende for de elektriske anleggene" ivaretas på Kollsnes, samt planlagte utvidelser av det elektriske anlegget.

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til dokumentasjon på sikkerhetskritisk opplæring.

Videre ble det identifisert ett forbedringspunkt knyttet til å forbedre tiltak for å redusere sannsynlighet for fare- og ulykkessituasjoner.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Gassco redegjøre for hvordan avviket vil bli håndtert. Vi har også bedt om selskapets vurdering av observasjonen vi har kategorisert som forbedringspunkt. Svarfristen er satt til 12. februar 2021.