Tilsynet ble gjennomført 24. mars 2021.

Mål

Målet med tilsynet var å følge opp hvordan Equinor jobber systematisk for å redusere konsekvenser forårsaket av uheldige materialvalg og/eller fabrikasjonsfeil, samt læring fra driftserfaringer. 

Resultat

Det ble identifisert ett avvik knyttet til manglende undersøkelser av disponert konstruksjonstilstand. 

Det ble ikke identifisert forbedringspunkt.

Hva skjer videre?

Vi har bedt Equinor gi oss en redegjørelse for hvordan avviket vil bli håndtert. Fristen for dette er satt til 15. juni 2021.