Mål

Målet med tilsynet var å verifisere at West Hercules sin styring av stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer og bølger i dekk var i henhold til relevante forskrifter. 

Resultat

Det ble identifisert fem avvik knyttet til:  

  • Oversikt over vanntett integritet 
  • Fellesbryter for lukking av HVAC-ventiler 
  • Vanntette skyvedører 
  • Nivåpeiling i ballasttanker 
  • Kraftforsyning 

Det ble identifisert fem forbedringspunkter knyttet til:  

  • Reserveoppdrift 
  • Vanntette hengslede luker
  • Nødstopp av ballastsystemet
  • Tap av kommunikasjon mellom kontrollstasjonen og solenoidkabinettene 
  • Tilkomst til ballastventiler 

 Hva skjer videre? 

Vi har bedt Seadrill redegjøre for hvordan avvikene vil bli håndtert og gi oss sin vurdering av forbedringspunktene som er observert. Fristen for dette er satt til 26. oktober 2020.